Welkom by die A.G.S. Lewende Waters Springs
Matt 28:19
Gaan dan heen
maak  hulle
doop  hulle
en  leer  hulle
Jeremia  29:11
Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE , gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle ʼn hoopvolle toekoms te gee
Bid-Uur 06h00 1ste Saterdag Van Elke Maand by Driehoek Park

©  2014 All Rights Reserved  •  based on a design by Weigh Data Management Systems.
BYEENKOMSTE

SONDAE

09h00 EREDIENS • KINDERKERK
18h00 AANDDIENS


WOENSDAE

10H00 KINGDOM MOMENTS
19H00 VERSKEIE SELGROEPE


PASTOOR BUKS MULLER
083 277 8058
Geagtige Familie,

Geliefdes die eerste kwartaal van hierdie jaar is byna klaar, en dan besef 'n mens hoe vinnig die tyd stap en hoe gereed ons moet wees. En dat die woord duidelik is dat ons die tyd moet uitkoop en dae boos gaan word, daarom is dit nodig dat ons sal aanhou bid en getrou sal bly om die Here te dien, want hy maak 'n belofte dat die wat volhard tot die einde toe gered sal word. U sal saam met my stem dat om te volhard en getrou te bly 'n prys kos.

Bly opgewonde saam met ons famielie rondom die beloftes van die Heilige Gees en soek daarna met u hele hart, stel u self beskikbaar en gryp na die geleentheid en wees gehoorsaam wanneer die Heilige Gees u  'n gesig, 'n droom of 'n profesieë gee, om met my daaroor te gesels om dit aan die famielie te deel.

Wanneer dit by aanbidding kom is dit so nodig dat u sal deelneem, dan sal u agterkom 'n geestelike oorwinning vind plaas in jou en my geestelike wêreld. Dit is 'n uitdaging om jouself te verloor en te geniet in die Here, Want Sy belofte is ook- verlustig jou in My en Ek sal jou gee die begeertes van jou hart, want hy ken ons begeertes, daarom nooi Hy ons uit en maak Hy ons 'n belofte, Ek gaan jou seën sê die Here met 'n oorvloedige seën, En dis my begeerte vir hierdie famielie.
Jesus Groete
Pastoor Buks & Linda Muller